1000 Năm Thăng Long - Hà Nội


1, Đối luyện 1 chống 5 của HVL Nguyễn Tất Thắng

YouTube Video
2. Đối luyện 1 chống 4 có binh khí
                    HLV Nguyễn Văn Đông

YouTube Video3. Đối luyện 1 chống 4 có binh khí
                               HLV Hà Anh Tuấn

YouTube Video


Comments