Hoạt Động‎ > ‎

Biểu diễn tại quê nhà Hải Dương


Đồng diễn quyền tập thể

Vũ Long thực hiện bài quyền căn bản của môn phái : BÁT BỘ TẤN
HLV Thảo
HVL Nguyễn Văn Đông - Mai Sơn Côn
1 đánh 3 của Võ Hồng Thảo
HLV Nguyễn Văn Đông - 1 đánh 2


Võ Sư Trịnh Văn Sơn - Tay không đoạt binh khí - NHANH, MẠNH, SÁT ĐÒN


HLV Việt- 1 đánh 3


HLV Nhung - Thiết đoản ti

HLV Xuân - Thiết đoản ti

HLV Xuân - Thiết bản kiềuHLV Tống Văn Khánh - Thiết bối sam công

HLV Nguyễn Văn Đông - Công phá ngói

Lãnh đạo các cấp tặng hoa cho Môn pháiChụp ảnh lưu niệm cùng môn phái


Comments