Tổng duyệt đại lễ 1000 năm Thăng long Hà nội

Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2010. Toàn thể 40 võ sinh đã ra hà nội để tham dự buổi tổng duyệt.
Buổi tổng duyệt có sự tham gia khích lện của nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã góp phần cho buổi tổng duyệt được thành công. Toàn thể môn phái đã chụp ảnh lưu niệm với Bác Lê Khả Phiêu.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Một số hình ảnh trong buổi tổng duyệt:
Thầy Trịnh Văn Sơn chụp ảnh với Bác Lê Khả Phiêu và toàn thể hội võ thuật Hà NộiBác Lê Khả Phiêu chụp ảnh cùng với môn phái

Cả lớp hợp luyện

Comments