Hoạt Động‎ > ‎

Tham gia hoạt động trong trường Lâm Nghiệp

Võ đường Mai Sơn Lâm đã tích cực trong việc đóng góp vào phong trào thể dục thể thao của trường Đại học Lâm nghiệp. Giúp cho cán bộ viên chức và toàn thể sinh viên thấy tầm quan trọng của việc rèn luyện sức khỏe.
Hoạt động chào mừng ngày cán bộ công nhân viên chức trường Đại học Lâm nghiệp năm 2010.Hoạt động chào mừng 20 trường Cao đẳng, Đại học phía Bắc về tham dự giải bóng bàn tại trường Đại học Lâm nghiệp.