Hoạt Động‎ > ‎

Video Biểu Diễn năm 2007Video 1 chống 3 được thực hiện vào năm 2007. Do HLV Lê Anh Tuấn biểu diễn.
--------------------------------------------------------------------------------

video
-------------------------------------------------------------------------------

video
Video Thiết Đoản Ty được thực hiện vào năm 2007. Do HLV Nguyễn Tất Thắng biểu diễn

-----------------------------------------------------------------------------------

Thiết đầu công được thực hiện vào năm 2007. Do HLV Ngọc Huyền biểu diễn
video
-------------------------------------------------------------------------------------------

video

--------------------------------------------------------------------------------

Comments