Phòng Chat
Sau một thời gian học tập tai môn phái Mai Sơn Lâm.
Các môn sinh chắc chắn có rất nhiều ý kiến để góp phần phát triển môn phái, cũng như ý kiến góp phần đẩy mạnh các hoạt động.

Tất cả các ý kiến sẽ được chuyển trực tiếp tới Sư Phụ
và ban lãnh đạo môn phái.

Mọi ý kiến đóng góp xin thực hiện theo biểu mẫu ở dưới:


Comments