10 BÀI QUI ĐỊNH VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Links download 10 bài võ quy định của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam (bản đẹp):

 Tứ Linh đao là bài qui định quốc gia năm 1993, của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyến Việt Nam.

YouTube Video


- Hướng Đông chấp chủ nghiêm chào
- Chụm về tay phải cầm đao loan liền
- Lui chân, tay kéo lên trên
- Chém qua trái, phải, vớt liền một phen
- Nghiêng về rùa núp lá sen
- Chém ngang phát cỏ, bay lên Phượng Hoàng
- Đỡ đâm hình dạng kỳ lân
- Tréo chân chém dưới, bước lên chẻ đầu
- Hướng tây nào khác gì đâu
- Hướng Nam xoay vớt bay lên Phượng Hoàng
- Đỡ trên chém dưới hai lần
- Đao dâng ngang mặt bay cao chém chồm
- Chém liền hai ngọn dưới trên
- Hướng Bắc như thử xoay tròn tứ môn
- Tung mình cá vượt vũ môn
- Tọa địa hổ giáng phi long theo liền
- Trở về bái tổ tiếp liên
- Chụm chân tại chỗ tứ linh hết bài.

HÙNG KÊ QUYỀN

YouTube VideoHùng kê quyền là bài qui định quốc gia năm 1993, của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam. Đây là bài quyền do Nguyễn Lữ sáng tác, đã được áp dụng rộng rãi trong đoàn quân bách chiến của Quang Trung Hoàng đế.

Lưỡng kê giao thủ thủy tranh hùng
Song túc tề phi trảo thượng xung
Trấn ải kim thương như Bạch Hổ
Thủ quan ngân kiếm tợ Thanh long
Xuyên cung độc triểu tăng ư trác
Hồi thủ đơn câu thọ tứ hung
Thiểu, tẩu, vượt, trầm thiên sở tứ
Nhu, cương, cường, nhược tận kỳ trung.

THÁI SƠN CÔN
Roi Thái Sơn là bài qui định quốc gia năm 1993, của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam.

YouTube VideoBái tổ Thái Sơn thảo pháp
Thái Sơn đích thủy địa xà liên
Thượng bổng kỳ phong thối Bạch Viên
Quy kỳ độc giác trung bình hạ
Thượng thích, đại đăng tấn thừa thiên
Hồi đầu trực chỉ, liên tam thích
Đồng Tân thuận thế phá giang biên
Tẩu Thố, tồn sơn, hoành, phá kiếm
Linh Miêu mai phục tấn thích Ngưu
Thừa châu, bổ địa loan côn thích
Hồi tiểu kim kê đả trung lang
Si phong, sậu võ Ngưu khai giác
Triệu tử đăng thành giá mã an.

LÃO HỔ THƯỢNG SƠN
Lão Hổ Thượng Sơn là bài qui định quốc gia năm 1993, của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam.

YouTube Video


Bái tổ Lão Hổ Thượng Sơn
Chấp thủ khai mã
Song thủ phá cước
Đồng tử dâng quả
Lưỡng thủ khai môn
Đơn tọa phục hổ
Hữu thủ yểm tâm
Hồi đầu thoái tọa
Tả thủ yểm tâm
Nhất cước phá đao
Nhất quyền đả khứ
Lão hổ vồ mồi
Trửu phong đả bồi
Song đao phạt mộc
Song phi cước khứ
Long quyền đả khứ
Tả hữu đả diện
Cuồng phong tróc nả
Tả hữu phá cước
Hoành thân phục hổ
Hữu thủ yểm tâm
Ngũ phong đả diện
Hữu cước tảo địa
Đơn tọa phục hổ
Tả thủ yểm tâm
Ngũ phong đả diện
Tả cước tảo địa
Đơn tọa phục hổ
Hữu thủ yểm tâm
Lưỡng thủ vạn năng
Đơn tọa phục hổ
Tả thủ yểm tâm
Long quyền đoạt nhãn
Lưỡng thủ tả cước
Hoành thân thoái tọa
Hữu thủ yểm tâm
Long quyền đoạt nhãn
Lưỡng thủ hữu cước
Tướng quân bạt kiếm
Bái tổ - thâu mã.

SIÊU XUNG THIÊN
Siêu Xung Thiên là bài qui định quốc gia năm 1994, của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam.

YouTube Video


Bái tổ Siêu Xung Thiên
Xung Thiên đề đao trảm phản nghinh
Lôi phong trá tẩu qủi thần kinh
Đê đầu tầm thọ lai phụng tấn
Trảm phạt trung bình tọa ngưu canh
Long thăng Hổ giáng loan xa sát
Tiềm tàng ẩn phục điểu kiên thinh
Lạc mã Bàng Phi lai cấp thích
Tứ trung bình tọa phục sanh môn.LÃO MAI QUYỀN
Lão Mai Quyền là bài qui định Quốc gia năm 1994, của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam.

YouTube VideoBái tổ Lão Mai Quyền
Lão Mai độc thọ nhất chi vinh
Lưỡng túc khinh khinh tấn bộ hoành
Tấn nhất đoản thối hồi lão khởi
Phi nhất phát quờn thối thanh đình
Tràn nha Hổ vươn oai thiết trảo
Chuyển giác Long tất lực lôi oanh
Lão Hầu thối tọa liên ba biến
Hồ điệp song phi lão bản sanh
Nguyệt quật song câu lôi điển chấn
Vân tôn tam tảo Hổ Xà thành
Bái tổ sư lập như tiền.HUỲNH LONG ĐỘC KIẾM

YouTube Video


Huỳnh Long Độc Kiếmlà bài qui định Quốc gia năm 1995, của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam.

Diện tiền bái tổ kỉnh sư
Hồi thân trụ bộ vẽ người hiên ngang
Kiếm ôm theo bộ xung thiên
Tả hữu song chỉ mình nghiêng thế chào
Phụng đầu thế kiếm dương cao
Thối lui hạ bộ nhập vào chém ngang
Chém rồi bên tả tránh sang
Hữu môn thượng mã kiếm ngang chân mày
Kiếm loan long ẩn vân phi
Sơn đầu hạc lập đâm ngay hạ đàn
Rút về phong tỏa đôi bên
Dùng đòn hạc tấn tiến lên chớ chầy
Xàhành nghịch thủy cho hay
Tàng đầu lộ vỹ chém bay qua đầu
Thối hồi đơn phụng quang châu
Chân đi xà bộ kiếm hầu tổ sư.NGỌC TRẢN
QUYỀN
Ngọc Trản là bài qui định năm 1995, của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam

YouTube Video
Bái tổ
Tam bộ bái tổ
Nhị bộ phục sư
Hồi thân lập trụ
Ngọc Trản ngân đài
Tả hữu tấn khai
Thập tự luyện diệp
Liên đả sát túc
Tọa hồi mai phục
Tấn đả tam chiến
Thối thủ nhị linh
Tả hoành sát
Hữu hoành sát
Hồi phát địa hổ
Thanh Long biên giang
Phụ tử tương tùy
Song phi chuyển dực
Hạ bàn lôi đản đả
Hồi tiểu tọa khai cung
Tấn đả song quyền
Trực tiền quyển địa
Huỳnh Long quyển địa
Đồng tử dương thân
Hoành tấn đả liên hoàn
Hồi tả tọa
Bạch xà lăn lộ
Tả hoành sát
Thanh Long biên giang
Kim kê điển thủ
Thối tảo bát liên hoàn
Tẩu mã dương tiên
Lập bộ như tiền
Hồi đầu vọng bái.

BÁT QUÁI CÔN
Bát Quái Côn là bài qui định Quốc gia năm 1995, của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam.

YouTube VideoBái tổ
Phát bản linh thủ
Xà vương khai môn
Long du điền hải
Điểu thủy đăng thiên
Xuyên sơn định trận
Nhất tướng ngũ môn
Bát Quái đồng thần
Lưỡng kê linh thủ
Vạn phụng như hoa
Bát phương loạn xạ
Điểu trá yên phi
Thạch thân xuất thế
Tứ tướng hồi môn
Lão tôn loạn đả
Triều bàn Bát Quái
Độc giác chiến xa
Bạch Xà long trận
Đơn phụng triều dương
Kim thương trá thủ
Phi sa yên thạch
Hoành sơn mạng nhện
Thần ngư võ thủy
Trung hải nhứt trụ
Độc linh yên bái.


ĐỘC LƯ THƯƠNG

YouTube Video


Độc Lư Thương là bài qui định quốc gia đầu thế kỷ 21, của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam. Đây là bài được áp dụng rộng rãi trong đoàn quân bách chiến của Quang Trung Hoàng đế.

Lập tấn liên ba Phụng giang đầu
Nhị bộ tấn nghinh khai đả thủ
Qui đầu phục thế tấn Độc lư
Hạ hồi trí túc song Long kích
Hoành thân kiên đả tái nghịch tâm
Hậu hoành nghinh chiến khai trực chỉ
Hữu phi khai giác thích côn đình
Phi bộ tạ hồi Liên trung đỉnh
Hồi Long giáng thế đảo liên thành
Chấp thủ Độc lư phát thích thương
Song bộ khai qui đằng liên thích
Phi vân chấp Mã tấn phát Ngưu
Đảo thế luân thân Hầu Long bộ
Chuyển Long phi giác ối Liên đài
Liên ba tam bộ lập như tiền.


Comments