4 DVD đào tạo chiến đấu của cảnh sát MỸ (USA)

Cảnh sát MỸ có lối đánh rất thực dụng "Hạ gục nhanh- tiêu diệt gọn". Qua phim ảnh Huynh đệ cũng có thể thấy rất rõ lối đánh này. Hôm nay Ban quản trị website MAISONLAM.COM gửi tới huynh đệ 4 DVD dạy võ chiến đấu tổng hợp của cảnh sát USA.

ĐĨA DVD 1
Tên đĩa             : Chiến đấu ở tư thế nằm 1
Dung lượng    : 695 MB
Kích thước      : 720x480
Thời lượng      : 1h 59 phút 41 giây
http://www.mediafire.com/?tajo9t8uhfj14m8
http://www.mediafire.com/?8ozddm6pjtlcr3z
http://www.mediafire.com/?p5gdg7e26141thb
http://www.mediafire.com/?cdxy68fx4p7ygs4
http://www.mediafire.com/?th6a84k482l8c6f
http://www.mediafire.com/?ls83zxcpscpar4w
http://www.mediafire.com/?3t9ct4888uvi73k

ĐĨA DVD 2
Tên đĩa             : Chiến đấu ở tư thế nằm 2
Dung lượng    : 393 MB
Kích thước      : 512x384
Thời lượng      : 0h 58 phút 59 giâyhttp://www.mediafire.com/?vb4otlhptazesz7
http://www.mediafire.com/?m5qr1uzx15xk31d
http://www.mediafire.com/?bu3llic9h371jzq
http://www.mediafire.com/?hj3r9fw82h75t43

ĐĨA DVD 3
Tên đĩa             : Chiến thuật chiến đấu của cảnh sát 1
Dung lượng    : 560 MB
Kích thước      : 512x384
Thời lượng      : 1h 24 phút 58 giây
Comments