Krishna Godhania - Pangamut (Empty Hands) Vol. 4 (DVDRip/2000)

Tuần này xin gửi tới hunh đệ CD học kỹ thuật tấn công, phòng thủ bằng tay.
Rất hứu ích khi chúng ta tiếp cận đối thủ

Guro Krishna Godhania thể hiện nghệ thuật trên Pangamut.
Pangamut là một hệ thống sophiscated hai bàn tay trắng nhấn mạnh nghệ thuật trên Panantukan (Boxing) & Dumog (vật lộn).
Nội dung bao gồm:
Áp dụng các động tác chân trên tấm lót tập trung

Philippines Masters quay ở Philippines - thể hiện Pangamut.Link download:
http://azsharing.com/tyvtxxezithg/thegioingamit.com_Krishna_Godhania_Pangamut_shoptinhoc.com.avi.html
Comments