HLV Hỗ Trợ Giảng Dạy Tại Các CLB

1. Võ đường Mai Sơn Lâm Đại học Lâm nghiệp

Các thành viên hỗ trợ giảng dạy cùng Chủ nhiệm võ đường Vs. Trịnh Văn Sơn
HLV. Nguyễn Đức Kiên
HLV. Hứa Huy Luân
HLV. Đào Duy Tú
HLV. Nguyễn Minh Tân

2. Võ đường Mai Sơn Lâm Quảng Ninh
Các thành viên hỗ trợ giảng dạy cùng Chủ nhiệm CLB Mai Sơn Lâm Quảng Ninh Chuẩn Vs. Nguyễn Kim Kỳ

3. Võ đường Mai Sơn Lâm ĐH Công Nghệ GTVT
Các thành viên hỗ trợ giảng dạy cùng Chủ nhiệm CLB Mai Sơn Lâm ĐH Công Nghệ GTVT HLV. ThảoComments