Võ Đường‎ > ‎

Quảng Ninh

Mai Sơn Lâm Quảng ninh
Do chuẩn Võ sư Nguyễn Kim Kỳ đẳng cấp 17/18 võ cổ truyền Việt Nam
 trực tiếp huấn luyện
Chuẩn Võ sư Nguyễn Kim Kỳ hiện đang là giảng viên trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc.Một số hình ảnh của võ đường
Chuẩn Võ sư Nguyễn Tất Thắng. Phó chủ nhiệm Võ đường Mai Sơn Lâm Hà Nội  đến thăm Võ đường Mai Sơn Lâm Quảng Ninh


Trang con (1): Hoạt Động
Comments