Võ Đường‎ > ‎

Đông sơn


Chủ nhiệm câu lạc bộ : Mai Sơn Lâm Đông sơn do chuẩn Võ sư Nguyễn Văn Đông đẳng cấp 17/18 võ cổ truyền Việt Nam trực tiếp huấn luyện
 Một số hình ảnh tập luyện