Võ Đường‎ > ‎Đông sơn‎ > ‎

Nội dung thi nâng cấp đai năm 2011

Nội Dung Kiểm Tra Nâng Vạch

Hình thức thi bốc thăm câu hỏi.

I.             Đối với lớp đai xanh thi nâng vạch:

·       Đai xanh 1 vạch đỏ

·       Đai xanh 2 vạch đỏ

·       Đai xanh 3 vạch đỏ

Mỗi phiếu câu hỏi sẽ có 3 nội dụng:

1 . Thực hiện 2 bài quyền căn bản.

2 . Thực hiện 2 động tác tấn công phòng thủ căn bản.

3 .    Thực hiện 20 đòn đá đảo sơn

Thực hiện 30 động tác chống đẩy

II.           Đối với lớp đai đen thi nâng vạch.

·       Đai đen 1 vạch xanh

·       Đai đen 2 vạch xanh

·       Đai đen 3 vạch xanh

Mỗi phiếu câu hỏi sẽ có 3 nội dung:

1.  Thực hiện 2 bài quyền căn bản.

2.  Thực hiện các động tác đấm, đá căn bản

 Sẽ lấy một số các động tác như phần sau:

·       5 động tác đấm thẳng

·       5 động tác đấm móc

·       5 động tác đấm múc

·       5 động tác đá bàng long

·       5 động tác đá thiết cước

·       5 động tác đá đảo sơn

Thực hiện động tác xoạc ngang và xoạc dọc.

3.  Thực hiện 2 động tác tấn công phòng thủ căn bản

 

 

 

Comments